Изложба с постери на археологически открития

Алеите в Морската градина ще представят изложба на постери с най-новите постижения на археологията в България.

Споделете :

Други събития и новини