ОБУЧИТЕЛЕН СЕМИНАР: „CMEMS в подкрепа на морските дейности в Черно море“

Услугите за мониторинг на морската околна среда на Коперник (CMEMS) са част от Програмата за наблюдение на земята на Европейския съюз „Коперник“, която наблюдава планетата и нейната околна среда в полза на нашето общество. CMEMS предоставя регулярна и систематична информация за физическото състояние, променливостта и динамиката на океанските и морските екосистеми за световния океан и европейските регионални морета. Услугите и продуктите обхващат приложения в областта на морската безопасност, крайбрежната и морската среда, морските ресурси и времето, сезонните прогнози и климата.

Целта на семинара е да повиши осведомеността относно многото приложения на продуктите на CMEMS, както и да покаже как да се получи информация, да се търси в каталога, да се изтеглят данните и да се визуализира информацията. Нашите лектори ще ви дадат изчерпателни примери за продуктите за различни приложения в Черно море. Сесията ще се проведе в компютърна зала, така че участниците ще имат възможност активно да изпълнят практически упражнения.

Програма

Споделете :

Други събития и новини